พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือเป็นพันธกิจสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้งในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศทั่วโลก จึงคัดสรรแต่ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพเสนอผู้บริโภค ผ่านร้านค้าใกล้บ้านของท่าน

มีกิจกรรมร่วมในงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง
ข่าวสาร
7 - 14 ธันวาคม 2560
- Piriyapul Grand Sale Of Gift
ที่ Center One อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
13 - 17 ธันวาคม 2560
- Thailand Best Buys 2017
ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์