พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือเป็นพันธกิจสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้งในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศทั่วโลก จึงคัดสรรแต่ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพเสนอผู้บริโภค ผ่านร้านค้าใกล้บ้านของท่าน

มีกิจกรรมร่วมในงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง
จัดบูธจำหน่ายสินค้านำเข้า
5 มี.ค. 63 อาคารสาธรธานี ถนนสาธร
10 มี.ค. 63 เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ P2
11 มี.ค. 63 อาคารซัน ทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 9
13 มี.ค. 63 อาคารไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
18 มี.ค. 63 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
31 มี.ค. 63 เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ P1