พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือเป็นพันธกิจสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้งในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศทั่วโลก จึงคัดสรรแต่ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพเสนอผู้บริโภค ผ่านร้านค้าใกล้บ้านของท่าน

มีกิจกรรมร่วมในงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง
จัดบูธจำหน่ายสินค้านำเข้า
2 - 6 ตุลาคม 2562 The Mall ลดทะลุพิกัด Impact เมืองทองธานี
4 - 13 ตุลาคม 2562 งาน Home Work Bitec Bangna Hall 104
15 ตุลาคม 2562 อาคารชาญอิสระ ทาวเวอร์ 2
16 ตุลาคม 2562 อาคารไทยซัมมิท
17 ตุลาคม 2562 อาคารสาธรธานี ถนนสาธร
18 ตุลาคม 2562 พหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน
22 ตุลาคม 2562 อาคารอับดุลราฮิม
25 ตุลาคม 2562 อาคารซัน
29 ตุลาคม 2562 อาคารธนภูมิ