พิริยพูล เริ่มต้นดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2514 จนกระทั่งปี 2516 จึงได้ก่อตั้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยพูล ขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2516 สำนักงาน
ตั้งอยู่ที่ ถนนเจริญกรุง สี่แยกเสือป่า กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจ
การนำเข้าสินค้าอุปโภค-บริโภค และ สินค้าประเภทยาสูบจากต่างประเทศ
มาวางจำหน่ายในประเทศไทย ธุรกิจของ พิริยพูล เจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับด้วยความมั่นคง ต่อมาจึงจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2529 ในนาม บริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หลังจากนั้น ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาตั้งอยู่ที่ อาคารพิริยพูล 539/4 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2530

จากประสบการณ์กว่า 40 ปี ณ. วันนี้ บริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นับ เป็นผู้นำเข้าสินค้าอุปโภค-บริโภครายใหญ่ของประเทศไทยรายหนึ่ง ที่นำเข้าผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก ที่มีคุณภาพเยี่ยมและเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่มีชื่อเสียง ซึ่งคนทั่วๆไปรู้จักเป็นอย่างดี เข้ามาวางจำหน่ายมากกว่า 2,000 รายการ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆดังนี้ คือ กลุ่มเครื่องชงดื่ม, กลุ่มเครื่องกระป๋อง, กลุ่มของใช้, กลุ่มขนม และกลุ่มยาสูบต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทมีระบบการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆทั้ง โมเดิร์นเทรด และ เทรดดิชั่นแนลเทรดครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้การดำเนินธุรกิจ ด้วยหลักจริยธรรมที่อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคอย่างจริงใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกท่าน